CO Z HIPOTEKĄ NA NIERUCHOMOŚCI PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ?

Wygrana z bankiem nie sprawi automatycznie, że zniknie nam wpis hipoteki dokonany na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu ustanowione w chwili podpisania umowy kredytowej. W tym celu należy złożyć i opłacić w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie hipoteki. Bank nie ma obowiązku składać takiego wniosku.

Na nasz wniosek przegrany bank winien wydać tzw. list mazalny, czyli oświadczenie wyrażające zgodę na dokonanie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Na tej podstawie, o ile tylko wniosek do sądu jest prawidłowo sporządzony, sąd wykreśla hipotekę. Wniosek do banku o wydanie listu mazalnego jest zwykłym wnioskiem napisanym bez szczególnego wzoru a jedynie z powołaniem się na wyrok I i II instancji. Zawsze radzimy go złożyć osobiście w banku pozyskując na kopii dowód wpływu lub wysłać go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Banki wydają go zazwyczaj do 30 dni od momentu wpływu choć nie ma tu zakreślonego terminu. Należy monitować ten temat. Banki mają w związku z tematem kredytów frankowych ogrom pracy i często nasza sprawa czeka w kolejce na wykonanie.

Gdyby bank miał opory w wydaniu listu mazalnego to wówczas wyjątkowo możemy przedstawić prawomocny wyrok. Sądy wieczystoksięgowe w większości przypadków odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności uznają za wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki mimo braku listu mazalnego. Jednak zawsze radzimy wystąpić wpierw o list mazalny.

Gdy rozliczenie z bankiem następuje w drodze porozumienia stron to wówczas zawsze praktycznie jest zapis o terminie dla banku co do obowiązku wydania listu mazalnego.

Zaznaczenia wymaga, że wniosek wieczystoksięgowy składamy na urzędowym formularzu, jednak nie jest to skomplikowany formularz. Zawsze służymy pomocą naszym Klientom gdyby tylko mieli z tym problem.