Co z kosztami jakie ponoszę w sprawie frankowej?!

Drogi Kredytobiorco w przypadku wygrania sprawy frankowej koszty procesu tj. koszty opłaty sądowej, kosztów powołanego w sprawie biegłego sądowego oraz koszty Twojego pełnomocnika procesowego (prawnika który Cię reprezentuje) ponosi przegrany BANK. Ogólna zasada kpc stanowi, że przegrywający proces sądowy ponosi wszelkie koszty jakie poniosła Strona wygrana. Biorąc pod uwagę powyższe, koszty jakie jako powód wykładasz na początku sprawy ponosisz de facto tymczasowo ! zwróci je Tobie Bank po zakończonym procesie!

Zgłoś się do Kancelarii a pomożemy zacząć walkę z bankiem! Dokonujemy  niezobowiązującej analizy prawnej umowy, klient dowiaduje się o rodzaju klauzul abuzywnych w jego umowie, o maksymalnych kosztach w przypadku negatywnego wyroku (co po wyroku TSUE nie ma w 80% już miejsca) oraz zyskach z założenia sprawy sądowej przeciwko Bankowi. Wskazujemy też naszym klientom jakie dokumenty musi pozyskać z banku (przekazujemy na poradzie gotowy formularz z którym należy udać się do banku).