CO Z WEKSLAMI ZŁOŻONYMI PRZY PODPISANIU UMOWY PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ

W celu zabezpieczenia kredytu, banki niekiedy pobierały od klientów weksle in blanco, które miały zostać wykorzystane w momencie gdy kredytobiorcy nie spłacaliby kredytu. Zaznaczamy, że nie każda umowa kredytowa przewiduje takie zabezpieczenie.

Pomimo wygrania sprawy frankowej przez kredytobiorców, banki zazwyczaj wciąż posiadają takie dokumenty. Warto zatem wystąpić o zwrot wszystkich weksli (o tym czy był jakikolwiek weksel i ile ich było informuje w treści zwykle umowa kredytowa.).

Należy w tym temacie złożyć wniosek o wydanie weksli lub ich komisyjne zniszczenie i przesłanie na dowód stosownego dokumentu. (protokół ze zniszczenia). Niekiedy bank sam wystosowuje pytanie, czy klient chce zwrotu weksla, czy jego komisyjnego zniszczenia.