Jak obliczyć koszty zastępstwa prawnego i czym są te koszty

Strona reprezentowana przez zawodowego prawnika, która wygrywa proces sądowy, ma prawo domagać się od przegrywającego proces zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek zasądzi te koszty na rzecz strony.

Koszty zastępstwa procesowego wynikają obecnie z dwóch rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz  w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Oba rozporządzenia ustalają minimalne stawki, jakie strona przegrywająca proces jest zobowiązana zwrócić swojemu przeciwnikowi, z którym przegrywa.Oba rozporządzenia określają minimalne koszty zastępstwa procesowego. W sprawach szczególnie zawiłych możliwe jest zasądzenie nawet sześciokrotnosci stawek minimalnych, co jest jednak praktyką niezmiernie rzadko spotykaną. 

Obecnie stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1)do 500 zł – 90 zł; 2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; 3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; 4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; 5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; 6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; 7)powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; 8)powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; 9)powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.  

Warto zaznaczyć, iż Sąd zasądza na rzecz strony wygrywającej proces sądowy koszty zastępstwa prawnego odrębnie dla każdej instancji oraz odrębnie dla postępowania zażaleniowego.   Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym: 1)przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł; 2)przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł. 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym: 1)przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł; 2)przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.   Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym: 1)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł; 2)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł; 3)za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu w przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Im większa wartość przedmiotu sporu danej sprawy tym większa spodziewana stawka zastępstwa prawnego, która zostanie zasądzona w wyroku.