Koszty sądowe w sprawie przeciwko bankowi

  1. Analiza dokumentów kredytu frankowego i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej lub osobistego spotkania z klientem są w naszej Kancelarii bezpłatne.
  2. Podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem (w trakcie COVID-19 działamy zdalnie) staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu, możliwe roszczenia i szanse na powodzenie sprawy oraz przedstawiamy szacunkowe kwoty ewentualnych roszczeń, dzięki temu że współpracujemy z analitykiem finansowym.
  3. Przedstawiamy także koszty sądowe w sprawie frankowej, które wyglądają następująco:

opłata sądowa – 1000 zł, która jest niezależna od wartości przedmiotu sporu w sprawie przeciwko bankowi (nie ma znaczenia więc wysokość udzielonego kredytu frankowego)

opłata skarbowa – 17 zł, gdy kredytobiorców jest dwóch lub więcej to opłata ta stanowi iloczyn ilości kredytobiorców i 17 zł

Jest prawdopodobne, że w trakcie procesu, na jego zaawansowanym etapie, w celu wykazania roszczeń kredytobiorcy co do wysokości, najczęściej gdy Klient żąda odfrankowienia oraz gdy sąd idzie w tym kierunku z rozstrzygnięciem, pojawi się konieczność zapłaty zaliczki za opinię biegłego sądowego. Zaliczki to z reguły około 2000 zł. Opinie biegłych w zakresie wyliczeń kredytobiorców roszczeń nie powinny kosztować więcej niż 2.000 – 3.000 zł.

Praktyka pokazuje, że w przypadku roszczenia o unieważnienie umowy sądy odchodzą od opinii biegłego ponieważ są dla nich wystarczające zaświadczenia z banku jakie uzyskał kredytobiorca i przedstawił w procesie.

4. Po analizie dokumentów, jeżeli wnioski są pozytywne dla kredytobiorcy i kancelaria dostrzega szanse na sukces w sądzie, przedstawiamy Klientowi honorarium kancelarii. Jest ono ustalane indywidualnie dla każdego klienta w zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy.