Możesz walczyć z bankiem także gdy nie spłaciłeś jeszcze kapitału kredytu!

Moi drodzy 95% umów we franku szwajcarskim zawiera klauzule abuzywne czyli niedozwolone. To klauzule dotyczące podwójnej indeksacji i oraz o stosowaniu kursu franka określonego jednostronnie przez ten konkretny bank z którym podpisaliśmy umowę.

Można walczyć z bankiem o unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie.

Można wystąpić do sądu gdy spłaciłeś już kapitał i dalej płacisz raty albo gdy już go nadpłacasz regularnie co miesiąc!

Przykład klientów z tego tygodnia

Jeden z naszych  klientów wystąpił o unieważnienie umowy za pośrednictwem naszej kancelarii ponieważ zaciągnął  kredyt 160 tys zł w 2008, na dziś spłacił 196 tys zł a jeszcze saldo kredytu wynosi 270 tys zł. Unieważnienie spowoduje, że bank zwróci mu nadwyżkę ponad kwotę kapitału z chwili zawarcia umowy i zniknie saldo ponieważ nie będzie już kredytu.

Inny nasz klient otrzymał od banku kwotę kredytu 205 000 zł, a w ratach na ten moment spłacił 148 000 zł. Klient także zdecydował się na unieważnienie umowy, wówczas sąd zasądzi od banku 148 000 zł, a bank wniesie roszczenie o 205 000 zł, które na początku pożyczył. Wtedy klient może podpisać ugodę z bankiem i spłacić różnicę albo w przypadku braku ugody czekać aż bank wezwie do zapłaty 205 000 zł, odzyska natomiast (nawet komorniczo) swoje zasądzone prawomocnie 148.000 zł. Klient przez czas trwania procesu 2,5- 3,5 roku ma czas na przygotowanie się na rozliczenie różnicy z bankiem. Poza tym, wpłaty tytułem rat jakie będzie dokonywał klient w trakcie trwania procesu będą dodane do żądania początkowego. Pamiętać należy, że złożenie pozwu przerywa bieg przedawnienia.

Wyślij do nas swoją umowę frankową dokonamy jej bezpłatnej analizy!