fbpx

WSTRZYMANIE PŁACENIA RAT KREDYTU FRANKOWEGO!

Ten wpis będzie dotyczyć możliwości wstrzymania spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia procesu sądowego. Otóż można przy składaniu pozwu a także w toku postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie przez sąd postanowieniem sądowym spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Takie postanowienie zabezpiecza przed ryzykiem wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank lub podania […]

czytaj więcej...

KREDYTY FRANKOWE – Co się wydarzyło 7 maja 2021?

Kolejny ważny krok dla Frankowiczów do walki z bankami Sąd Najwyższy dnia 7 maja 2021 w sprawie III CZP 6/21 podjął kolejną uchwałę odpowiadając na pytania Rzecznika Finansowego! Odpowiedzi Sądu Najwyższego „1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić […]

czytaj więcej...

Czy Kredytobiorca – Frankowicz musi pojawić się w sądzie?

Bardzo często Klienci trafiający do naszej Kancelarii pytają nas czy będą musieli pojawić się w sądzie na ich sprawie frankowej. Odpowiedź jest twierdząca. TAK Praktyka wskazuje, że dotychczas sądy powszechne rozpoznające sprawy frankowe dopuszczają dowód z przesłuchania stron głównie na okoliczności zawarcia spornej umowy kredytowej. Pocieszę trochę tych którzy obawiają się spotkania oko w oko […]

czytaj więcej...

Jak wygląda praca nad sprawą frankową przed jej skierowaniem do Sądu?

Często Klienci trafiający do naszej Kancelarii pytają nas co się będzie działo w ich sprawie po podpisaniu z nami umowy na prowadzenie sprawy frankowej a przed skierowaniem jej do Sądu. Otóż przed złożeniem sprawy do sądu konieczne jest przeprowadzenie kilku czynności które zawsze muszą zaistnieć by proces zmierzał do osiągniecia sukcesu i Klienta i Kancelarii. […]

czytaj więcej...

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (sygn C-19/20) – co myśleć?!

Na wstępie należy wskazać, że wyrok jest korzystny dla Frankowiczów. Dlaczego tak twierdzę?! Otóż, Po pierwsze, wyrok TSUE to nie tylko sentencja ale też uzasadnienie wydanego orzeczenia. To kilkadziesiąt stron cennych wskazówek dla sądów krajowych i Sądu Najwyższego. Po drugie TSUE podtrzymał swoje dotychczasowe korzystne, prokonsumenckie stanowisko w sprawie kredytów frankowych. TSUE wydał wyrok odpowiadając […]

czytaj więcej...

29 KWIETNIA 2021! KOLEJNA WAŻNA DATA DLA FRANKOWICZÓW!

Na 29 kwietnia 2021 roku zostało zaplanowane wydanie orzeczenia TSUE (C-19/20) w sprawie 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. To orzeczenie podobnie jak uchwała SN zaplanowana na 13 kwietnia 2021 ( sygn. akt III CZP 11/21) ma odpowiedzieć na pytania m.in. związane z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy czy kwestie przedawnienia. Czy […]

czytaj więcej...

13 KWIETNIA 2021! FRANKOWICZU TEN DZIEŃ JEST DLA CIEBIE BARDZO WAŻNY!

Zacznijmy od tego, że w Sądzie Najwyższym zawisła sprawa III CZP 11/21. Na odpowiedź oczekuje sześć pytań dotyczących kredytów we frankach. Termin w SN przesunięto z marca na kwiecień. Celem jest wypracowanie jednolitego orzecznictwa w całym kraju w sprawach frankowych. Sąd ma wydać uchwałę która rozwieje wszelkie wątpliwości! Chodzi o wypracowanie zgodności w orzecznictwie sądów […]

czytaj więcej...

Odsetki ustawowe za opóźnienie w procesie frankowym. Czy to możliwe?

W procesie frankowym przed sądami powszechnymi dążymy nie tylko do stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty wszystkich rat kapitało-odsetkowych (wraz z kosztami), ale również do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od żądanej kwoty. JAK  TO DZIAŁA? Przed złożeniem pozwu do sądu, w imieniu naszych mocodawców kierujemy wezwanie do zapłaty do banku, w którym żądamy zwrotu wszelkich […]

czytaj więcej...

Teoria salda a teoria dwóch kondykcji w procesie frankowym

W jednym z artykułów tłumaczyłam, czym się różni odfrankowienie od unieważnienia umowy o kredyt frankowy. Nie jest to jednak jedyna zagwozdka prawna, z którą mierzą się sądy w prowadzonych postępowaniach dotyczących umów kredytowych. Odrębną kwestią są rozliczenia pomiędzy kredytobiorcami a bankami, jeśli dojdzie do unieważnienia umowy kredytu frankowego. Z pomocą przychodzą tutaj orzecznictwo oraz doktryna […]

czytaj więcej...

Czy dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank jest możliwe?

W polskim systemie prawnym nie ma przepisów odnoszących się do kwestii rozliczenia stron w przypadku stwierdzenia nieważności umowy. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału udzielonego kredytu? Nie, bankowi jako accipiensowi zwrotu kredytu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie od kredytobiorcy za korzystanie z kapitału. W powyższej […]

czytaj więcej...