fbpx

Koszty sądowe w sprawie przeciwko bankowi

Analiza dokumentów kredytu frankowego i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej lub osobistego spotkania z klientem są w naszej Kancelarii bezpłatne. Podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem (w trakcie COVID-19 działamy zdalnie) staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu, możliwe roszczenia i szanse na powodzenie […]

czytaj więcej...

Zmiany w upadłości konsumenckiej ! Będzie łatwiej.

24 MARCA –  ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ! Po zmianie najistotniejsze, jest to czy ktoś jest faktycznie niewypłacalny a nie powód ! Dziś 24 marca 2020 wchodzi w życie nowelizacja, która może pomóc wielu ludziom oddłużyć się, w tym także tym, którzy będą mieć problemy przez panującego koronawirusa! Cel, który przyświecał ustawodawcy, gdy przyjmował nowe przepisy […]

czytaj więcej...

Co z tą nieważnością umów frankowych! ?

Mówimy o nieważności umów frankowych i  chcemy raz na zawsze uwolnić się od kredytu.  co to dokładnie i czym się charakteryzuje…. kilka cennych uwag poniżej. Zgodnie z art. 58 kodeksu cywilnego  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności […]

czytaj więcej...

Unieważnienie kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń banku!

Orzeczenie TSUE z 03.10.2019 wywołało wiele kontrowersji. Bowiem pojawił się pogląd że bank nie będzie mógł żądać zwrotu kwoty kredytu pomimo tego, że sam zwróci wszystkie spłacone raty przez kredytobiorcę. Byłoby to szalenie korzystne dla klientów pozywających kredytodawców. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy, strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to, co świadczyły, czyli kredytodawca (bank) oddaje […]

czytaj więcej...

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych – jak to jest z tymi kredytami frankowymi naprawdę

Dnia 3 października TSUE wydał orzeczenie (C-260/18) w przedmiocie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie w tzw. „sprawie frankowej”. Trybunał potwierdził, że sąd polski zobowiązany jest usunąć  nieuczciwe postanowienia z umowy kredytowej oraz to, że prawo unijne nie przeciwstawia się uznaniu umowy za nieważną!  Trybunał wskazał również, że sądy krajowe nie mogą samowolnie uzupełniać luki […]

czytaj więcej...

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych – co on tak naprawdę znaczy dla kredytobiorców?

Problem dotyczący umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego zawieranych przez polskich kredytobiorców i zawierających postanowienia naruszające ich prawa od lat jest tematem medialnym. Zaledwie tydzień temu na kanwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października znowu zrobiło się o nim głośno. Nic dziwnego, w końcu TSUE pochylił się nad sytuacją nawet […]

czytaj więcej...

Kredyt we frankach – i co dalej?

W szczególności w latach 2006-2009 klienci masowo zawierali umowy kredytowe indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Osoby te obecnie czują się pokrzywdzone działaniem banku, nierzadko bowiem do spłaty pozostała im wyższa kwota niż kredyt, który został zaciągnięty przed 10 laty. Do dzisiaj mimo wielokrotnych zapowiedzi nie została wydana ustawa, która rozstrzygnęłaby wszystkie problemy związane z […]

czytaj więcej...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której pracownik wykonując swoją pracę ulegnie wypadkowi. W takim przypadku przysługują mu określone świadczenia – nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale niekiedy także od pracodawcy. Problematykę odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy pracownika reguluje ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i […]

czytaj więcej...

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu przez przewrócone drzewo lub złamany konar

W Polsce drzewa rosnące tuż przy drodze to – pomijając autostrady czy drogi ekspresowe – całkowicie powszechny widok. Ideę ich posadzenia przed laty była przede wszystkim ochrona kierowców przed wpływem warunków atmosferycznych, choćby poprzez zacienianie jezdni. Obecnie są one nierzadko przyczyną tragicznych w skutkach wypadków, gdy kierowca tracąc panowanie nad pojazdem uderza w przydrożne drzewo. […]

czytaj więcej...

Czy można zrzec się zachowku?

Zachowek to uregulowana w Kodeksie Cywilnym instytucja, która służy do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozrządzeń w testamencie oraz poczynionych za życia darowizn. Przysługuje osobom, które dziedziczyłyby po spadkodawcy, gdyby ten nie sporządził testamentu, tj. jego zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi oraz rodzicom w wysokości połowy udziału w spadku, który […]

czytaj więcej...