fbpx

Zakres zapisów w testamencie a znaczenie testamentu

Sporządzając testament spadkodawca może nałożyć w nim na spadkobierców obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz konkretnej osoby. Kodeks Cywilny nazywa takie rozrządzenie testamentowe zapisem zwykłym i reguluje w art. 968 KC. To sytuacja bardzo często spotykana w praktyce, chodzi tutaj bowiem o przekazanie w testamencie wybranej przez spadkodawcę osobie konkretnych przedmiotów z majątku, np. […]

czytaj więcej...

Roszczenia kobiety w ciąży wobec ojca dziecka

Gdy ojciec dziecka nie poczuwa się do pokrycia żadnych wydatków związanych z ciążą i porodem, a rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, to matka dziecka może zmusić ojca do partycypowania w tych kosztach bowiem istnieją w tym zakresie instrumenty prawne (art. 141-143 kro). Można w taki wypadku wystąpić na drogę prawną z powództwem i […]

czytaj więcej...

Roszczenie o wykonanie zapisu określonego w testamencie

W ostatnim czasie trafił do mnie Klient – spadkobierca, który w testamencie został zobowiązany do wykonania zapisu polegającego na ustanowieniu służebności mieszkania dla określonej w zapisie osoby. Jego pytanie sprowadzało się do kwestii czy takie roszczenie kiedyś się przedawnia W związku z tym poniżej przedstawię ważne kwestie związane z zapisem stanowiącym rozrządzenie testamentowe w zakresie […]

czytaj więcej...

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Według danych statystycznych w 2017 roku doszło do prawie 25.000 kolizji oraz niespełna 200 wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Wypadkiem w odróżnieniu od kolizji nazywamy takie zdarzenie drogowe, którego uczestnik poniósł śmierć lub doznał uszkodzenia ciała na czas dłuższy niż 7 dni. Powyższa statystyka prowadzi do prostej konstatacji o powszechności zdarzeń drogowych z udziałem dzikich […]

czytaj więcej...

Czy warto szukać alternatywy dla wniesienia sprawy o błąd medyczny do sądu?

Chyba każdy słyszał kiedyś czy to w telewizji, czy to niestety we własnym życiu o przypadku osoby, która ucierpiała na skutek błędu lekarza. Takim błędem może być postawienie nieprawidłowej diagnozy, niewłaściwie przeprowadzone leczenie chirurgiczne lub farmakologiczne albo też niedostrzeżenie zdrowotnych problemów pacjenta spowodowane choćby nadmiarem obowiązków czy przemęczeniem lekarza. Na szczęście, poszkodowani mają coraz większą […]

czytaj więcej...

Zmiana nazwiska po rozwodzie

  Otóż po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżonek, który zmienił nazwisko w chwili zawarcia związku małżeńskiego, może powrócić do poprzedniego nazwiska. To między innymi różni rozwód od separacji. Powyższe też oznacza że nie zrobi tego Sąd w wyroku, ani że nie można o to wystąpić w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Czas w jakim można to […]

czytaj więcej...

Najbliżsi poszkodowanych także mogą mieć prawo do zadośćuczynienia

  Niemal każdego dnia zdarzają się tragedie, które niszczą szczęśliwe życie jakieś rodziny. Wypadki drogowe czy błędy medyczne są źródłem takiej tragedii nie tylko dla samego poszkodowanego, ale także – o czym niekiedy się zapomina – dla jego najbliższych. Wydaje się, że wiedza o tym, że w razie wypadku komunikacyjnego poszkodowanego przysługuje nie tylko odszkodowanie […]

czytaj więcej...

Wszystkie wnuki nasze są – czyli kilka słów o prawie dziadków do kontaktów z wnukami

  Dziadkowie odgrywają zwykle bardzo istotną rolę w wychowaniu swoich wnucząt, nierzadko opiekują się nimi, gdy rodzice dzieci są w pracy, co sprawia, że nawiązuje się wzajemna więź emocjonalna. Niekiedy jednak wskutek różnych zdarzeń, takich jak choćby rozwód czy wyprowadzka rodziców dzieci, dziadkowie zostają niemal z dnia na dzień zupełnie pozbawieni kontaktów z wnukami. Czy […]

czytaj więcej...

Instytucja transmisji w prawie spadkowym

Zawiłości prawa spadkowego niejednego są w stanie przyprawić o zawrót głowy. Dzisiaj o jednej z takich skomplikowanych spraw, mianowicie instytucji transmisji. Niejednokrotnie spadkobierca dopiero po przyjęciu spadku dowiaduje się że spadkodawca sam dziedziczy po innej osobie. Możemy sobie wyobrazić osobę, która do tej pory przekonana o tym, że dziedziczy spadek o znacznej wartości i nagle […]

czytaj więcej...

Testamenty w prawie polskim

W polskim prawie wg Kodeksu Cywilnego testamenty dzielimy na testamenty zwykły i testamenty szczególne. W ramach tych pierwszych możemy wyróżnić testamenty sporządzane w następujących  formach: a) w całości pismem ręcznym, Testament pisany odręcznie musi zawierać datę sporządzenia i podpis. Brak daty nie czyni testamentu nieważnym, w przypadku kiedy nie wywołuje żadnych wątpliwości co do zdolności […]

czytaj więcej...