fbpx

29 KWIETNIA 2021! KOLEJNA WAŻNA DATA DLA FRANKOWICZÓW!

Na 29 kwietnia 2021 roku zostało zaplanowane wydanie orzeczenia TSUE (C-19/20) w sprawie 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. To orzeczenie podobnie jak uchwała SN zaplanowana na 13 kwietnia 2021 ( sygn. akt III CZP 11/21) ma odpowiedzieć na pytania m.in. związane z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy czy kwestie przedawnienia. Czy […]

czytaj więcej...

13 KWIETNIA 2021! FRANKOWICZU TEN DZIEŃ JEST DLA CIEBIE BARDZO WAŻNY!

Zacznijmy od tego, że w Sądzie Najwyższym zawisła sprawa III CZP 11/21. Na odpowiedź oczekuje sześć pytań dotyczących kredytów we frankach. Termin w SN przesunięto z marca na kwiecień. Celem jest wypracowanie jednolitego orzecznictwa w całym kraju w sprawach frankowych. Sąd ma wydać uchwałę która rozwieje wszelkie wątpliwości! Chodzi o wypracowanie zgodności w orzecznictwie sądów […]

czytaj więcej...

Odsetki ustawowe za opóźnienie w procesie frankowym. Czy to możliwe?

W procesie frankowym przed sądami powszechnymi dążymy nie tylko do stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty wszystkich rat kapitało-odsetkowych (wraz z kosztami), ale również do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od żądanej kwoty. JAK  TO DZIAŁA? Przed złożeniem pozwu do sądu, w imieniu naszych mocodawców kierujemy wezwanie do zapłaty do banku, w którym żądamy zwrotu wszelkich […]

czytaj więcej...

Teoria salda a teoria dwóch kondykcji w procesie frankowym

W jednym z artykułów tłumaczyłam, czym się różni odfrankowienie od unieważnienia umowy o kredyt frankowy. Nie jest to jednak jedyna zagwozdka prawna, z którą mierzą się sądy w prowadzonych postępowaniach dotyczących umów kredytowych. Odrębną kwestią są rozliczenia pomiędzy kredytobiorcami a bankami, jeśli dojdzie do unieważnienia umowy kredytu frankowego. Z pomocą przychodzą tutaj orzecznictwo oraz doktryna […]

czytaj więcej...

Czy dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank jest możliwe?

W polskim systemie prawnym nie ma przepisów odnoszących się do kwestii rozliczenia stron w przypadku stwierdzenia nieważności umowy. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału udzielonego kredytu? Nie, bankowi jako accipiensowi zwrotu kredytu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie od kredytobiorcy za korzystanie z kapitału. W powyższej […]

czytaj więcej...

Czy aneks o spłacie w CHF przeszkadza w podważeniu umowy kredytowej?

Zawarta przez strony umowa kredytu może ulegać zmianom za zgodą obu stron – w tym wypadku Banku oraz kredytobiorcy. Taka modyfikacja umowy następuje na podstawie aneksu, czyli wzajemnego porozumienia stron. Nierzadko powodem, który leży u podstaw zawarcia aneksu jest potrzeba występująca po stronie kredytobiorcy np. zwiększenie kwoty udzielonego kredytu, zmiana okresu kredytowania, udzielenie karencji w […]

czytaj więcej...

Czym jest plan spłaty w postępowaniu upadłościowym?

Wielu klientów naszej Kancelarii po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zastanawia się, co dalej z ich długami. Co tak naprawdę wprowadza postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz czy i w jakiej wysokości spłaca się istniejące zobowiązania? Zastosowanie znajdują tutaj przepisy tytułu V (tj. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) ustawy […]

czytaj więcej...

Czy mogę pozwać bank w sprawie frankowej po rozwodzie?

Trafiają do nas Klienci, którzy pytają nas, czy rozwód przeszkadza w pozwaniu banku w sprawie frankowej. Należy odpowiedzieć stanowczo, że oczywiście rozwód nie przeszkadza w wytoczeniu sporu sądowego. Jeśli nadal oboje małżonkowie są kredytobiorcami, to są też stronami w postępowaniu sądowym. Sądy zdają sobie sprawę z tego, że najczęściej jeden z małżonków zajmuje się budżetem […]

czytaj więcej...

Co wybrać unieważnienie czy tzw. „odfrankowienie”?!

Klient, który pojawia się w naszej Kancelarii otrzymuje szerokie wyjaśnienie jakie przysługują jemu uprawnienia w przypadku gdy jego umowa frankowa jest niezgodna, w szczególności z prawem. Często wybór żądania głównego zależy od wysokości wpłat jakie poczynił Klient na poczet umowy kredytowej np. czy spłacił już kapitał czy dużo brakuje do takiej spłaty czy będzie dysponował […]

czytaj więcej...

Jakie etapy trzeba przejść do czasu złożenia pozwu frankowego do sądu?!

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie sprawy frankowej i rozpoczęcia walki z bankiem to podjąłeś słuszną decyzję. Możesz prowadzić oczywiście sprawę sam bez udziału fachowego pełnomocnika jednakże skorzystanie z usług kancelarii sprawi, że będziesz czuł się bezpieczniej w gąszczu przepisów prawnych i sądzie podczas rozpraw. Klient, który decyduje się na współpracę z naszą kancelarią podpisuje umowę […]

czytaj więcej...