fbpx

Możesz walczyć z bankiem także gdy nie spłaciłeś jeszcze kapitału kredytu!

Moi drodzy 95% umów we franku szwajcarskim zawiera klauzule abuzywne czyli niedozwolone. To klauzule dotyczące podwójnej indeksacji i oraz o stosowaniu kursu franka określonego jednostronnie przez ten konkretny bank z którym podpisaliśmy umowę. Można walczyć z bankiem o unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie. Można wystąpić do sądu gdy spłaciłeś już kapitał i dalej płacisz raty […]

czytaj więcej...

Co z kosztami jakie ponoszę w sprawie frankowej?!

Drogi Kredytobiorco w przypadku wygrania sprawy frankowej koszty procesu tj. koszty opłaty sądowej, kosztów powołanego w sprawie biegłego sądowego oraz koszty Twojego pełnomocnika procesowego (prawnika który Cię reprezentuje) ponosi przegrany BANK. Ogólna zasada kpc stanowi, że przegrywający proces sądowy ponosi wszelkie koszty jakie poniosła Strona wygrana. Biorąc pod uwagę powyższe, koszty jakie jako powód wykładasz […]

czytaj więcej...

Jak obliczyć koszty zastępstwa prawnego i czym są te koszty

Strona reprezentowana przez zawodowego prawnika, która wygrywa proces sądowy, ma prawo domagać się od przegrywającego proces zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek zasądzi te koszty na rzecz strony. Koszty zastępstwa procesowego wynikają obecnie z dwóch rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz  w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.Oba rozporządzenia […]

czytaj więcej...

Koszty sądowe w sprawie przeciwko bankowi

Analiza dokumentów kredytu frankowego i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej lub osobistego spotkania z klientem są w naszej Kancelarii bezpłatne. Podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem (w trakcie COVID-19 działamy zdalnie) staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu, możliwe roszczenia i szanse na powodzenie […]

czytaj więcej...

Zmiany w upadłości konsumenckiej ! Będzie łatwiej.

24 MARCA –  ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ! Po zmianie najistotniejsze, jest to czy ktoś jest faktycznie niewypłacalny a nie powód ! Dziś 24 marca 2020 wchodzi w życie nowelizacja, która może pomóc wielu ludziom oddłużyć się, w tym także tym, którzy będą mieć problemy przez panującego koronawirusa! Cel, który przyświecał ustawodawcy, gdy przyjmował nowe przepisy […]

czytaj więcej...

Co z tą nieważnością umów frankowych! ?

Mówimy o nieważności umów frankowych i  chcemy raz na zawsze uwolnić się od kredytu.  co to dokładnie i czym się charakteryzuje…. kilka cennych uwag poniżej. Zgodnie z art. 58 kodeksu cywilnego  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności […]

czytaj więcej...

Unieważnienie kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń banku!

Orzeczenie TSUE z 03.10.2019 wywołało wiele kontrowersji. Bowiem pojawił się pogląd że bank nie będzie mógł żądać zwrotu kwoty kredytu pomimo tego, że sam zwróci wszystkie spłacone raty przez kredytobiorcę za ostatnie 10 lat. Byłoby to szalenie korzystne dla klientów pozywających kredytodawców. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy, strony powinny zwrócić sobie wzajemnie to, co świadczyły, […]

czytaj więcej...

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych – jak to jest z tymi kredytami frankowymi naprawdę

Dnia 3 października TSUE wydał orzeczenie (C-260/18) w przedmiocie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie w tzw. „sprawie frankowej”. Trybunał potwierdził, że sąd polski zobowiązany jest usunąć  nieuczciwe postanowienia z umowy kredytowej oraz to, że prawo unijne nie przeciwstawia się uznaniu umowy za nieważną!  Trybunał wskazał również, że sądy krajowe nie mogą samowolnie uzupełniać luki […]

czytaj więcej...

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych – co on tak naprawdę znaczy dla kredytobiorców?

Problem dotyczący umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego zawieranych przez polskich kredytobiorców i zawierających postanowienia naruszające ich prawa od lat jest tematem medialnym. Zaledwie tydzień temu na kanwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października znowu zrobiło się o nim głośno. Nic dziwnego, w końcu TSUE pochylił się nad sytuacją nawet […]

czytaj więcej...