fbpx

Czy aneks o spłacie w CHF przeszkadza w podważeniu umowy kredytowej?

Zawarta przez strony umowa kredytu może ulegać zmianom za zgodą obu stron – w tym wypadku Banku oraz kredytobiorcy. Taka modyfikacja umowy następuje na podstawie aneksu, czyli wzajemnego porozumienia stron. Nierzadko powodem, który leży u podstaw zawarcia aneksu jest potrzeba występująca po stronie kredytobiorcy np. zwiększenie kwoty udzielonego kredytu, zmiana okresu kredytowania, udzielenie karencji w […]

czytaj więcej...

Czym jest plan spłaty w postępowaniu upadłościowym?

Wielu klientów naszej Kancelarii po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zastanawia się, co dalej z ich długami. Co tak naprawdę wprowadza postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz czy i w jakiej wysokości spłaca się istniejące zobowiązania? Zastosowanie znajdują tutaj przepisy tytułu V (tj. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) ustawy […]

czytaj więcej...

Czy mogę pozwać bank w sprawie frankowej po rozwodzie?

Trafiają do nas Klienci, którzy pytają nas, czy rozwód przeszkadza w pozwaniu banku w sprawie frankowej. Należy odpowiedzieć stanowczo, że oczywiście rozwód nie przeszkadza w wytoczeniu sporu sądowego. Jeśli nadal oboje małżonkowie są kredytobiorcami, to są też stronami w postępowaniu sądowym. Sądy zdają sobie sprawę z tego, że najczęściej jeden z małżonków zajmuje się budżetem […]

czytaj więcej...

Co wybrać unieważnienie czy tzw. „odfrankowienie”?!

Klient, który pojawia się w naszej Kancelarii otrzymuje szerokie wyjaśnienie jakie przysługują jemu uprawnienia w przypadku gdy jego umowa frankowa jest niezgodna, w szczególności z prawem. Często wybór żądania głównego zależy od wysokości wpłat jakie poczynił Klient na poczet umowy kredytowej np. czy spłacił już kapitał czy dużo brakuje do takiej spłaty czy będzie dysponował […]

czytaj więcej...

Jakie etapy trzeba przejść do czasu złożenia pozwu frankowego do sądu?!

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie sprawy frankowej i rozpoczęcia walki z bankiem to podjąłeś słuszną decyzję. Możesz prowadzić oczywiście sprawę sam bez udziału fachowego pełnomocnika jednakże skorzystanie z usług kancelarii sprawi, że będziesz czuł się bezpieczniej w gąszczu przepisów prawnych i sądzie podczas rozpraw. Klient, który decyduje się na współpracę z naszą kancelarią podpisuje umowę […]

czytaj więcej...

Możesz walczyć z bankiem także gdy nie spłaciłeś jeszcze kapitału kredytu!

Moi drodzy 95% umów we franku szwajcarskim zawiera klauzule abuzywne czyli niedozwolone. To klauzule dotyczące podwójnej indeksacji i oraz o stosowaniu kursu franka określonego jednostronnie przez ten konkretny bank z którym podpisaliśmy umowę. Można walczyć z bankiem o unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie. Można wystąpić do sądu gdy spłaciłeś już kapitał i dalej płacisz raty […]

czytaj więcej...

Co z kosztami jakie ponoszę w sprawie frankowej?!

Drogi Kredytobiorco w przypadku wygrania sprawy frankowej koszty procesu tj. koszty opłaty sądowej, kosztów powołanego w sprawie biegłego sądowego oraz koszty Twojego pełnomocnika procesowego (prawnika który Cię reprezentuje) ponosi przegrany BANK. Ogólna zasada kpc stanowi, że przegrywający proces sądowy ponosi wszelkie koszty jakie poniosła Strona wygrana. Biorąc pod uwagę powyższe, koszty jakie jako powód wykładasz […]

czytaj więcej...

Jak obliczyć koszty zastępstwa prawnego i czym są te koszty

Strona reprezentowana przez zawodowego prawnika, która wygrywa proces sądowy, ma prawo domagać się od przegrywającego proces zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego. Jeżeli sąd uwzględni taki wniosek zasądzi te koszty na rzecz strony. Koszty zastępstwa procesowego wynikają obecnie z dwóch rozporządzeń: w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz  w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.Oba rozporządzenia […]

czytaj więcej...

Koszty sądowe w sprawie przeciwko bankowi

Analiza dokumentów kredytu frankowego i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej lub osobistego spotkania z klientem są w naszej Kancelarii bezpłatne. Podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem (w trakcie COVID-19 działamy zdalnie) staramy się w przystępny sposób omówić założenia pozwu, możliwe roszczenia i szanse na powodzenie […]

czytaj więcej...