fbpx

prawnik rozwody bydgoszczKancelaria Radcy Prawnego Joanny Szabłowskiej świadczy porady dla osób prywatnych oferując pomoc prawną i reprezentację z zakresu:

  • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska), ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości, przywrócenie utraconego posiadania)
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (separacja, rozwód, podział majątku przez małżonków, przysposobienie, alimenty, uregulowanie kontaktów, pozbawienie/ograniczenie/przywrócenie/powierzenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, unieważnienie testamentu, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia)
  • prawa pracy (sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie)
  • prawa ubezpieczeń społecznych (odwołanie od decyzji ZUS, KRUS)
  • prawa upadłościowego (upadłość konsumencka)
 

Kancelaria prawna w Bydgoszczy - Sprawy o rozwód i separację

ul. Gdańska 67/4, 85-005 Bydgoszcz, tel. 606 178 108. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Zadzwoń lub napisz »