Co z tą nieważnością umów frankowych! ?

Mówimy o nieważności umów frankowych i  chcemy raz na zawsze uwolnić się od kredytu.  co to dokładnie i czym się charakteryzuje…. kilka cennych uwag poniżej. Zgodnie z art. 58 kodeksu cywilnego  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności … Czytaj dalej Co z tą nieważnością umów frankowych! ?