Odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której pracownik wykonując swoją pracę ulegnie wypadkowi. W takim przypadku przysługują mu określone świadczenia – nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale niekiedy także od pracodawcy. Problematykę odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy pracownika reguluje ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i … Czytaj dalej Odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy