CO TO SARON W KREDYTACH FRANKOWYCH ? ZMIANY OD 2022 ROKU!

Masz kredyt we frankach szwajcarskich? Od 2022 roku czekają cię spore zmiany. Znika LIBOR czyli wskaźnik, według którego ustalane jest oprocentowanie kredytów frankowych.

Otóż umowy kredytowe denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego odsyłają w zakresie ustalania wysokości oprocentowania do wskaźnika LIBOR CHF. Wskaźnik ten powiększony o stałą marżę procentową banku, która jest wpisana do umowy, pozwala ustalić wartość oprocentowania kredytu spłacanego przez konsumenta.

Jednakże LIBOR znika z końcem roku 2021 r. a wchodzi SARON wprowadzony przez UE.

Klient i bank mogą podpisać aneks zmieniający LIBOR na SARON, Jednak nie jest to konieczne.

Pamiętać należy, że klient nie jest zobowiązany do podpisywania aneksów do umowy. Aneks do umowy, tak jak sama umowa, jest dobrowolny. Pojawiające się niekiedy próby straszenia klientów opłatami, karami, a nawet wypowiedzeniem umowy, są bezprawne.

Klienci zaciągali kredyty, kierując się przekonaniem, że stawka LIBOR dla CHF jest niską stawką z tego względu, że CHF to silna waluta. Czy notowania stawki SARON będą cechować się podobną stabilnością? Nikt tego nie wie.

Dlatego warto już dziś podjąć decyzję o podważeniu całej umowy frankowej i wystąpić na drogę sądową. Jak wiemy większość umów frankowych zawiera klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy.