fbpx

Nasza Kancelaria prowadzi spory wynikające z umów kredytów powiązanych z walutą CHF tj. kredytów indeksowanych i denominowanych czyli tzw. potocznie „umów frankowych”.

Prowadzimy sprawy o „odfrankowienie” oraz nieważność ustalając potrzebę i najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

Klienci cenią nas za profesjonalizm i rzetelność oraz walkę w każdej sprawie niezależnie od wielkości przedmiotu sporu.

Dlaczego warto złożyć pozew i nie zwlekać?

 • Po pierwsze, złożenie pozwu lub zawezwanie do próby ugodowej ma znaczenie ponieważ przerywa bieg przedawnienia;
 • Po drugie orzecznictwo w sprawach frankowych, szczególnie po wydanym dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Państwa Dudziak, jest jeszcze bardziej korzystne dla frankowiczów.

Sąd Najwyższy, do czasu wydania orzeczenia przez TSUE , uznał w dniu 4 kwietnia 2019 roku (wyrok III CSK 159/17 ) oraz w dniu 9 maja 2019 roku (wyrok I CSK 242/18), że kredyty powiązane z walutą mają być wykonywane jako kredyty w PLN ze stawką LIBOR. W wyroku zaś z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17) Sąd Najwyższy odszedł od koncepcji rozliczenia kredytu kursem średnim NBP.

Co orzekł zaś TSUE? Otóż TSUE potwierdził, że sąd polski zobowiązany jest usunąć nieuczciwe postanowienia z umowy kredytowej oraz to, że prawo unijne nie przeciwstawia się uznaniu umowy za nieważną! Trybunał wskazał również, że sądy krajowe nie mogą samowolnie uzupełniać luki w umowie kredytowej po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych (np. zastępując kurs CHF wyznaczany przez bank udzielający kredytu kursem średnim ogłoszonym przez NBP) i to konsument ma zdecydować o tym czy umowa ma dalej obowiązywać czy też nie.

Jaka jest nasza argumentacja?

 • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym, prawem cywilnym oraz z zasadami współżycia społecznego;
 • brak określenia świadczenia;
 • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
 • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
 • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
 • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu;
 • wskazanie na najnowsze orzecznictwo SN i TSUE, a także wyroków wydanych po orzeczeniu TSUE.

Powyższe argumenty pozwalają nam na stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich wpłaconych rat, ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest nadal ważna, ale kredyt jest złotowy czyli najtańszy na rynku bo oprocentowany stawką LIBOR.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej do 5 dni;
 • Jasno wskażemy na korzyść z założenia sprawy przeciwko bankowi;
 • Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego Klienta i najwyższa jakość;
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, a spotkania organizujemy gdy tylko zajdzie taka potrzeba;
 • Nasze pozwy oraz pisma procesowe nie są szablonowe ale uwzględniają odrębność każdej sprawy oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach frankowych;
 • Dysponujemy własnym know-how i na bieżąco poszerzamy naszą wiedzę bacznie obserwując orzecznictwo w Polsce i Unii Europejskiej;
 • Klientowi zawsze zapewniamy reprezentację co najmniej jednego mecenasa kancelarii, choć nad sprawą pracuje zawsze dwóch mecenasów i zespół prawników;
 • Po rozprawie klient otrzymuje zawsze informację o stanie sprawy;
 • Stosujemy wynagrodzenie ryczałtowe jasno określone w umowie oraz wynagrodzenie od sukcesu płatne dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy;
 • Istnieje możliwość płatności ratalnej wynagrodzenia ryczałtowego;

Jak należy zgłosić umowę do analizy?

Możemy dokonać analizy umowy podczas bezpłatnego spotkania w kancelarii, na które należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 606 178 108 (na spotkanie Klient zabiera umowę, regulamin i wszelkie aneksy/porozumienia)

lub w drodze korespondencji e-mail pisząc na adres mailowy biuro@kancelaria-szablowska.pl ze wskazaniem na:

 • datę i kwotę umowy,
 • nazwę banku,
 • spłacanie kredytu lub datę kiedy kredyt został już spłacony.

Prosimy załączyć także samą umowę, regulamin oraz wszelkie aneksy/porozumienia do umowy kredytowej.

Analiza on line jest również bezpłatna. 

Ww. dokumenty i pozyskane dane są wystarczające aby uzyskać kompletną informację na temat dalszej procedury postępowania, możliwych roszczeń i kosztów postępowania zarówno tych sądowych, jak i kancelarii za prowadzenie sprawy sądowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kredytach frankowych zajrzyj na naszego bloga „warto wiedzieć” i przeczytaj m.in.