fbpx

Nasza Kancelaria prowadzi spory wynikające z umów kredytów powiązanych z walutą CHF tj. kredytów indeksowanych i denominowanych czyli tzw. potocznie „umów frankowych”.

Każdy z nas zna powiedzenie „pewne jak w banku”. Słowa te sugerują, że bank  to instytucja godna zaufania i niezawodna. Jednakże nie wszyscy się z tym zgodzą. Frankowicze to grupa, której zaufanie zostało mocno nadszarpnięte. Podpisując umowę kredytu hipotecznego kilkanaście lat temu, nie byli należycie poinformowani o ryzyku kursowym związanym z udzielanym kredytem. Dziś rata kredytowa przyprawia o zawrót głowy, a saldo kapitału jest praktycznie niezmienne porównując je z pierwotną kwotą kredytu.

Można temu zapobiec. Jak ? Umowa o kredyt frankowy: indeksowany (kwota kredytu wyrażona w PLN) lub denominowany (kwota kredytu wyrażana w CHF), którą zawarłeś z bankiem z pewnością posiada niezgodne z prawem klauzule abuzywne. Zgłoś się do naszej Kancelarii, by dowiedzieć się, co można z tym zrobić. Konsultacja zarówno osobista jak i on line jest zupełnie bezpłatna i niezobowiązująca !

Prowadzimy sprawy o nieważność lub o tzw. „odfrankowienie” umów w toku jak i już spłaconych (poprzez spłatę kredytu) ustalając potrzebę i najlepsze rozwiązanie dla Klienta. Spory sądowe prowadzimy na terenie całej Polski choć najwięcej naszych Klientów pochodzi z Województwa Kujawsko-Pomorskiego stąd kierujemy sprawy przed Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Toruniu czy Włocławku. Stało się to możliwe w związku ze zmianą procedury cywilnej w 2019 r.

Klienci cenią nas za profesjonalizm i rzetelność oraz walkę w każdej sprawie niezależnie od wielkości przedmiotu sporu.

Dlaczego warto złożyć pozew i nie zwlekać?

 • Po pierwsze, złożenie pozwu lub zawezwanie do próby ugodowej ma znaczenie ponieważ przerywa bieg przedawnienia;
 • Po drugie, orzecznictwo w sprawach frankowych, szczególnie po wydanym dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w słynnej sprawie Państwa Dziubak, jest jeszcze bardziej korzystne dla frankowiczów. Dziś praktycznie 95% spraw frankowych kończy się wygraną Kredytobiorców.

Co orzekł zaś TSUE? Otóż TSUE potwierdził, że sąd polski zobowiązany jest usunąć nieuczciwe postanowienia z umowy kredytowej oraz to, że prawo unijne nie przeciwstawia się uznaniu umowy za nieważną jeśli nie da się jej uzupełnić zapisami zgodnymi z prawem usuwając wcześniej klauzule abuzywne ! Trybunał wskazał również, że sądy krajowe nie mogą samowolnie uzupełniać luki w umowie kredytowej po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych (np. zastępując kurs CHF wyznaczany przez bank udzielający kredytu kursem średnim ogłoszonym przez NBP).

Jaka jest nasza argumentacja?

 • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym, prawem cywilnym oraz z zasadami współżycia społecznego;
 • brak określenia świadczenia;
 • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
 • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
 • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
 • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu;
 • wskazanie na najnowsze orzecznictwo SN i TSUE, a także wyroków wydanych po orzeczeniu TSUE.

Powyższe argumenty pozwalają nam na stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich wpłaconych rat, ewentualnie zasądzenie nadpłat przy uznaniu, że umowa jest nadal ważna, ale kredyt jest złotowy czyli najtańszy na rynku bo oprocentowany stawką LIBOR a od 2022 r. stawką SARON. Należy w tym miejscu wskazać, że najwięcej wyroków jakie zapadają w Polsce to wyroki stwierdzające nieważność umowy frankowej, a my dążymy do takiego zakończenia sprawy ponieważ to najlepsze rozwiązanie dla Kredytobiorcy. Umowa nieważna oznacza koniec płacenia kredytu, który był gehenną dla niejednej rodziny. Skutkiem nieważności jest rozliczenie się stron z tego co sobie dotychczas w ramach nieważnej umowie świadczyły.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytowej do 5 dni;
 • Jasno wskażemy na korzyść z założenia sprawy przeciwko bankowi;
 • Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego Klienta i najwyższa jakość;
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, a spotkania organizujemy gdy tylko zajdzie taka potrzeba;
 • Nasze pozwy oraz pisma procesowe nie są szablonowe ale uwzględniają odrębność każdej sprawy oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach frankowych;
 • Dysponujemy własnym know-how i na bieżąco poszerzamy naszą wiedzę bacznie obserwując orzecznictwo w Polsce i Unii Europejskiej;
 • Klientowi zawsze zapewniamy reprezentację co najmniej jednego mecenasa kancelarii, choć nad sprawą pracuje zawsze dwóch mecenasów i zespół prawników;
 • Po rozprawie, informujemy Klienta o losach jego sprawy frankowej;
 • Stosujemy wynagrodzenie ryczałtowe jasno określone w umowie oraz wynagrodzenie od sukcesu płatne dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy czyli prawomocnym wyroku;
 • Istnieje możliwość płatności ratalnej wynagrodzenia ryczałtowego;

Jak należy zgłosić umowę do analizy?

Możemy dokonać analizy umowy podczas bezpłatnego spotkania w Kancelarii, na które należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 606 178 108 (na spotkanie Klient zabiera umowę, regulamin i wszelkie aneksy/porozumienia).

lub w drodze korespondencji e-mail pisząc na adres mailowy biuro@kancelaria-szablowska.pl ze wskazaniem na:

 • datę i kwotę umowy,
 • nazwę banku,
 • spłacanie kredytu lub datę kiedy kredyt został już spłacony.

Prosimy załączyć także samą umowę, regulamin oraz wszelkie aneksy/porozumienia do umowy kredytowej.

Analiza on line jest również bezpłatna. 

Ww. dokumenty i pozyskane dane są wystarczające aby uzyskać kompletną informację na temat dalszej procedury postępowania, możliwych roszczeń i kosztów postępowania zarówno tych sądowych, jak i Kancelarii za prowadzenie sprawy sądowej.

Prowadzimy Facebook-a Kancelarii pod nazwą „Kancelaria Radców Prawnych Joanna Szabłowska Roman Borucki” gdzie na bieżąco wstawiamy wyroki pozyskane przed Sądami w Polsce a także artykuły „frankowe”. Zajrzyj jeśli jesteś ciekawy jak wygląda wyrok w sprawie frankowej !

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o kredytach frankowych zajrzyj też na naszego bloga „warto wiedzieć” i przeczytaj m.in.