fbpx

Wyrok TSUE z 29.04.2021 r. (sygn C-19/20) – co myśleć?!

Na wstępie należy wskazać, że wyrok jest korzystny dla Frankowiczów. Dlaczego tak twierdzę?! Otóż, Po pierwsze, wyrok TSUE to nie tylko sentencja ale też uzasadnienie wydanego orzeczenia. To kilkadziesiąt stron cennych wskazówek dla sądów krajowych i Sądu Najwyższego. Po drugie TSUE podtrzymał swoje dotychczasowe korzystne, prokonsumenckie stanowisko w sprawie kredytów frankowych. TSUE wydał wyrok odpowiadając […]

czytaj więcej...

29 KWIETNIA 2021! KOLEJNA WAŻNA DATA DLA FRANKOWICZÓW!

Na 29 kwietnia 2021 roku zostało zaplanowane wydanie orzeczenia TSUE (C-19/20) w sprawie 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. To orzeczenie podobnie jak uchwała SN zaplanowana na 13 kwietnia 2021 ( sygn. akt III CZP 11/21) ma odpowiedzieć na pytania m.in. związane z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy czy kwestie przedawnienia. Czy […]

czytaj więcej...

13 KWIETNIA 2021! FRANKOWICZU TEN DZIEŃ JEST DLA CIEBIE BARDZO WAŻNY!

Zacznijmy od tego, że w Sądzie Najwyższym zawisła sprawa III CZP 11/21. Na odpowiedź oczekuje sześć pytań dotyczących kredytów we frankach. Termin w SN przesunięto z marca na kwiecień. Celem jest wypracowanie jednolitego orzecznictwa w całym kraju w sprawach frankowych. Sąd ma wydać uchwałę która rozwieje wszelkie wątpliwości! Chodzi o wypracowanie zgodności w orzecznictwie sądów […]

czytaj więcej...

Odsetki ustawowe za opóźnienie w procesie frankowym. Czy to możliwe?

W procesie frankowym przed sądami powszechnymi dążymy nie tylko do stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty wszystkich rat kapitało-odsetkowych (wraz z kosztami), ale również do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od żądanej kwoty. JAK  TO DZIAŁA? Przed złożeniem pozwu do sądu, w imieniu naszych mocodawców kierujemy wezwanie do zapłaty do banku, w którym żądamy zwrotu wszelkich […]

czytaj więcej...

Teoria salda a teoria dwóch kondykcji w procesie frankowym

W jednym z artykułów tłumaczyłam, czym się różni odfrankowienie od unieważnienia umowy o kredyt frankowy. Nie jest to jednak jedyna zagwozdka prawna, z którą mierzą się sądy w prowadzonych postępowaniach dotyczących umów kredytowych. Odrębną kwestią są rozliczenia pomiędzy kredytobiorcami a bankami, jeśli dojdzie do unieważnienia umowy kredytu frankowego. Z pomocą przychodzą tutaj orzecznictwo oraz doktryna […]

czytaj więcej...

Czy dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank jest możliwe?

W polskim systemie prawnym nie ma przepisów odnoszących się do kwestii rozliczenia stron w przypadku stwierdzenia nieważności umowy. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału udzielonego kredytu? Nie, bankowi jako accipiensowi zwrotu kredytu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie od kredytobiorcy za korzystanie z kapitału. W powyższej […]

czytaj więcej...

Czy aneks o spłacie w CHF przeszkadza w podważeniu umowy kredytowej?

Zawarta przez strony umowa kredytu może ulegać zmianom za zgodą obu stron – w tym wypadku Banku oraz kredytobiorcy. Taka modyfikacja umowy następuje na podstawie aneksu, czyli wzajemnego porozumienia stron. Nierzadko powodem, który leży u podstaw zawarcia aneksu jest potrzeba występująca po stronie kredytobiorcy np. zwiększenie kwoty udzielonego kredytu, zmiana okresu kredytowania, udzielenie karencji w […]

czytaj więcej...

Czym jest plan spłaty w postępowaniu upadłościowym?

Wielu klientów naszej Kancelarii po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zastanawia się, co dalej z ich długami. Co tak naprawdę wprowadza postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz czy i w jakiej wysokości spłaca się istniejące zobowiązania? Zastosowanie znajdują tutaj przepisy tytułu V (tj. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) ustawy […]

czytaj więcej...

Czy mogę pozwać bank w sprawie frankowej po rozwodzie?

Trafiają do nas Klienci, którzy pytają nas, czy rozwód przeszkadza w pozwaniu banku w sprawie frankowej. Należy odpowiedzieć stanowczo, że oczywiście rozwód nie przeszkadza w wytoczeniu sporu sądowego. Jeśli nadal oboje małżonkowie są kredytobiorcami, to są też stronami w postępowaniu sądowym. Sądy zdają sobie sprawę z tego, że najczęściej jeden z małżonków zajmuje się budżetem […]

czytaj więcej...

Co wybrać unieważnienie czy tzw. „odfrankowienie”?!

Klient, który pojawia się w naszej Kancelarii otrzymuje szerokie wyjaśnienie jakie przysługują jemu uprawnienia w przypadku gdy jego umowa frankowa jest niezgodna, w szczególności z prawem. Często wybór żądania głównego zależy od wysokości wpłat jakie poczynił Klient na poczet umowy kredytowej np. czy spłacił już kapitał czy dużo brakuje do takiej spłaty czy będzie dysponował […]

czytaj więcej...