fbpx

CO Z WEKSLAMI ZŁOŻONYMI PRZY PODPISANIU UMOWY PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ

W celu zabezpieczenia kredytu, banki niekiedy pobierały od klientów weksle in blanco, które miały zostać wykorzystane w momencie gdy kredytobiorcy nie spłacaliby kredytu. Zaznaczamy, że nie każda umowa kredytowa przewiduje takie zabezpieczenie. Pomimo wygrania sprawy frankowej przez kredytobiorców, banki zazwyczaj wciąż posiadają takie dokumenty. Warto zatem wystąpić o zwrot wszystkich weksli (o tym czy był […]

czytaj więcej...

Co z wpisem w BIK po wygraniu sprawy frankowej?

Pomimo unieważnienia umowy kredytowej wyrokiem sądowym, pozostaje także kwestia korekty wpisów w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jesli oczywiście bank wpisał Klienta frankowego do takiego rejestru. Dzieje się tak gdy ten przestał płacić kredyt lub miał znaczne opóźnienia. To Banki przekazują dane o zadłużeniu do BIKu i podobnych podmiotów. Dlatego warto dopilnować, że informacja o nieważności […]

czytaj więcej...

CZY BANK WYKONA WYROK DOBROWOLNIE KIEDY WYGRAŁEM PROCES FRANKOWY?

W wyroku unieważniającym umowę Sąd zasądza zwrot rat objętych pozwem (zazwyczaj są to raty zapłacone od uruchomienia kredytu do dnia złożenia pozwu albo co najczęsciej bywa do dnia wydania zaświadczenia które jest załącznikiem do pozwu). Zawsze Klient nas pyta czy bank wykona wyrok? Oczywiście że wykona! Inaczej grozi mu egzekucja komornicza!  Już spierzyszmy z wyjaśnieniem. […]

czytaj więcej...

CO Z HIPOTEKĄ NA NIERUCHOMOŚCI PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ?

Wygrana z bankiem nie sprawi automatycznie, że zniknie nam wpis hipoteki dokonany na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu ustanowione w chwili podpisania umowy kredytowej. W tym celu należy złożyć i opłacić w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie hipoteki. Bank nie ma obowiązku składać takiego wniosku. Na nasz wniosek przegrany bank winien wydać tzw. list mazalny, czyli […]

czytaj więcej...

CO Z DALSZYMI RATAMI PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ ?

Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, że wyrok Sądu II instancji jest prawomocny od razu, z chwilą jego ogłoszenia, a to oznacza, że z chwilą publikacji wyroku przestajemy płacić raty!  Hurra !  Wyrok obejmuje raty od początku trwania kredytu do chwili składania pozwu a najczęściej do chwili otrzymania zaświadczenia z banku (które jest załącznikiem do pozwu) czyli […]

czytaj więcej...

Komunikat Rzecznika Finansowego dotyczący wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22 – status konsumenta

22 września 2023 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 21 września 2023 r., rozstrzygnął o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytowej posiadała wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i finansów, a dodatkowo była zatrudniona w banku udzielającym kredytu. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy pomimo posiadania fachowej […]

czytaj więcej...

Wartość przedmiotu sporu? – co to jest

Zagadnienie wartości przedmiotu sporu w sprawie frankowej może wydawać się skomplikowane jednak nie dla naszej Kancelarii WPS, czyli wartość przedmiotu sporu jest ważną kwestią w momencie składania pozwu.  1. Co to jest wartość przedmiotu sporu? Oznacza się ją w pozwie, niekiedy jako skrót  WPS. Jest to wskazanie kwoty pieniężnej, która stanowi równowartość dochodzonego roszczenia. Podaje się ją w złotych zaokrąglając do pełnego złotego w górę. Od wartości przedmiotu […]

czytaj więcej...

Przesłuchanie na rozprawie frankowej

Bardzo często kiedy Klient trafia do naszej kancelarii celem zaopiniowania jego umowy kredytu pyta nas jak wygląda rozprawa, ile ich jest w procesie i czy na każdej z nich musi być obecny osobiście skoro ma pełnomocnika a w naszej kancelarii w jego sprawie nawet dwóch:) Otóż, Klient praktycznie jest potrzebny tylko na jednej rozprawie w […]

czytaj więcej...

Czy można wytoczyć powództwo o unieważnienie umowy frankowej z wyłączeniem małżonka?

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego otwiera nowe perspektywy dla osób spłacających kredyty, szczególnie dla byłych małżonków, rozważających unieważnienie umowy kredytowej. Uchwały III CZP 12/23 i III CZP 156/22 z 19 i 26 października 2023 r., mogą stanowić  przełom w podejściu sądów do konieczności wspólnego występowania wszystkich kredytobiorców w procesach przeciwko bankom. Kluczowym pytaniem dla wielu kredytobiorców jest, czy […]

czytaj więcej...

CO TO SARON W KREDYTACH FRANKOWYCH ? ZMIANY OD 2022 ROKU!

Masz kredyt we frankach szwajcarskich? Od 2022 roku czekają cię spore zmiany. Znika LIBOR czyli wskaźnik, według którego ustalane jest oprocentowanie kredytów frankowych. Otóż umowy kredytowe denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego odsyłają w zakresie ustalania wysokości oprocentowania do wskaźnika LIBOR CHF. Wskaźnik ten powiększony o stałą marżę procentową banku, która jest wpisana do umowy, […]

czytaj więcej...