CO Z DALSZYMI RATAMI PO WYGRANIU SPRAWY FRANKOWEJ ?

Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, że wyrok Sądu II instancji jest prawomocny od razu, z chwilą jego ogłoszenia, a to oznacza, że z chwilą publikacji wyroku przestajemy płacić raty!  Hurra !  Wyrok obejmuje raty od początku trwania kredytu do chwili składania pozwu a najczęściej do chwili otrzymania zaświadczenia z banku (które jest załącznikiem do pozwu) czyli wyrok obejmuje określony czasookres. No tak powiecie, ale przecież my dalej płaciliśmy raty aż wygrania sprawy. Ok, nie należy się martwić ponieważ zliczymy te wszystkie raty nieobjęte wyrokiem i również je rozliczymy w całkowitym rozliczeniu z bankiem. w praktyce Klient zlicza je sam lub występuje o nowe zaświadczenie za dalszy okres płacenia. Kiedy Klient będzie oddawać kwotę kapitału lub rozliczać się z bankiem w drodze porozumienia to uwzględnimy fakt płaconych rat a nieobjętych wyrokiem.

Druga kwestia równie ważna to fakt, że od dnia wyroku ustaje definitywnie obowiązek spłacania rat. Jeżeli wcześniej nie uzyskaliśmy sądowego zawieszenia spłat, lub sami nie podjęliśmy decyzji o zaprzestaniu spłacania rat, należy podjąć jak najszybciej działania, żeby zapobiec pobraniu kolejnych rat. w praktyce widzimy, że banki często dowiadują się o przegranej po kilku dniach lub nawet tygodniach (kiepski przekaz informacji a nawet bałagan).  Zanim informacja o wyroku zostanie przetworzona, pobrane mogą zostać kolejne, nienależne już raty. Należy zatem niezwłocznie wycofać zlecenie stałe lub odwołać pełnomocnictwo banku do automatycznego ściągania rat.