Wartość przedmiotu sporu? – co to jest

Zagadnienie wartości przedmiotu sporu w sprawie frankowej może wydawać się skomplikowane jednak nie dla naszej Kancelarii

WPS, czyli wartość przedmiotu sporu jest ważną kwestią w momencie składania pozwu. 

1. Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Oznacza się ją w pozwie, niekiedy jako skrót  WPS. Jest to wskazanie kwoty pieniężnej, która stanowi równowartość dochodzonego roszczenia. Podaje się ją w złotych zaokrąglając do pełnego złotego w górę. Od wartości przedmiotu sporu zależy wysokość niektórych opłat sądowych, jak na przykład opłata od pozwu (choć w sprawie frankowej opłata jest stała i wynosi 1000 zł), czy właściwość sądu ( Okręgowy czy Rejonowy).

2. Jak liczymy wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych?

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych zależy od tego, czy mamy do czynienia z kredytem spłaconym czy kredytem w toku (czyli trwającym).

W przypadku kredytu spłaconego WPS to suma wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów kredytu ponieważ nasze żądanie w pozwie to żądanie zapłaty.

W przypadku zaś kredytu w toku WPS to składowa: 1. suma wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów kredytu i 2. wielkość udzielonego kredytu w PLN ponieważ nasze żądanie w pozwie to żądanie zapłaty ale także ustalenie nieważności umowy na określoną kwotę kredytu.

3. Jeśli mamy do czynienia z kredytem denominowanym czyli w umowie kredytu kwota kredytu jest wyrażona w CHF to podajemy do WPS kwotę w PLN czyli kwotę faktycznie otrzymanych złotówek).