CZY BANK WYKONA WYROK DOBROWOLNIE KIEDY WYGRAŁEM PROCES FRANKOWY?

W wyroku unieważniającym umowę Sąd zasądza zwrot rat objętych pozwem (zazwyczaj są to raty zapłacone od uruchomienia kredytu do dnia złożenia pozwu albo co najczęsciej bywa do dnia wydania zaświadczenia które jest załącznikiem do pozwu). Zawsze Klient nas pyta czy bank wykona wyrok?

Oczywiście że wykona! Inaczej grozi mu egzekucja komornicza!  Już spierzyszmy z wyjaśnieniem.

Z chwilą wydania wyroku przez Sąd II instancj wyrok jest natychmiast wykonalny ponieważ jest prawomocny. Bank najczęściej jeszcze w tym samy dniu co wydanie wyroku lub w nastęnym dniu prosi nas o podanie konta Klienta celem realizacji wyroku. Zawsze prosimy naszych Klientów by podali konto w innym banku niż nasz przeciwnik procesowy.

Po otrzymaniu numeru konta natychmiast wysyłamy go do kancelarii banku. W tym samy czasie dla bezpieczeństwa klienta występujemy o tzw klauzulę wykonalności do Sądu Apelacyjnego. Innymi słowy występujemy do sądu o przysłanie wyroku ze specjalną pieczęcią uprawniającą nas do ewentulanego skierowania wniosku do komornika gdyby jakimś cudem bank nie zrealizował wyroku. Bank widzi w systemie złożony wniosek i uwierzcie nam że pilnuje by do takiej sytuacji nie doszło zatem wykonuje wyrok. Najczesciej w praktyce trwa do to max 2-3 tyg bo tyle czeka się na klauzulę wykonalności z Sądu Apeleacyjnego. Jednakże bardzo często zapłata następuje wcześniej co mogą potwierdzić Klienci już wygrani, którzy otrzymali przelewy. Rzadko kiedy zdarza się, że Bank pozostaje bierny. Wówczas pozostaje egzekucja poprzez komornika. Konieczne jest wówczas uzyskanie odpisu wyroku z tzw. klauzulą wykonalności – o czym była mowa powyżej. W naszej pracy z frankami zdarzyło się to nam maksymalnie dwa razy i sądzimy że było to zwykłe przeoczenie banku. Po otrzymaniu wyroku z klauzulą, możliwe jest złożenie wniosku do komornika. Zazwyczaj działa on bardzo sprawnie – Bank posiada bowiem środki na rachunkach bankowych, więc windykacja kwot zasądzonych w wyroku nie nastręcza żadnych trudności. Niestety bank traci na takim postępowaniu bo oprócz kwot które są dla Klienta i wynikają z wyroku musi jeszcze zapłacić „słoną” opłatę egzekucyjną (nawet kilkadziesiąt tysięcy co zależy od wielkości sprawy). Wniosek egzekucyjny nie jest skomplikowanym dokumentem ale najlepiej przygotować go z pomocą prawnika.