Odsetki ustawowe za opóźnienie w procesie frankowym. Czy to możliwe?

W procesie frankowym przed sądami powszechnymi dążymy nie tylko do stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty wszystkich rat kapitało-odsetkowych (wraz z kosztami), ale również do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od żądanej kwoty.

JAK  TO DZIAŁA?

Przed złożeniem pozwu do sądu, w imieniu naszych mocodawców kierujemy wezwanie do zapłaty do banku, w którym żądamy zwrotu wszelkich zapłaconych rat oraz innych kosztów poniesionych w związku z kredytem (np. koszty ubezpieczenia). W wezwaniu do zapłaty wyznaczamy bankowi 10-dniowy termin, w którym bank powinien ustosunkować się do naszego wezwania. Oczywiście nie doszło do sytuacji, żeby bank uwzględnił roszczenie klienta, jednak, mając na uwadze interes kredytobiorców, naszym celem jest polubowne rozstrzygnięcie sprawy, zatem zawsze przed złożeniem pozwu kierujemy przedsądowe wezwanie.

Brak odpowiedzi ze strony banku, jak i odpowiedź odmowna, sprawiają, iż jednym z żądań pozwu jest żądanie odsetek ustawowych za opóźnienie płatnych od dnia następującego po terminie wyznaczonym w wezwaniu (czyli po upływie 10 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty). W praktyce, jeśli bank odbierze wezwanie do zapłaty 1 marca 2021 r., odsetek ustawowych dochodzimy od 11 marca 2021 r.

Należy podkreślić, iż procesy frankowe, ze względu na dużą ilość zagadnień prawnych oraz konieczność przesłuchania powodów i świadków, są procesami długimi, które mogą trwać nawet kilka lat. Należy również liczyć się z apelacją ze strony banku, w przypadku wydania niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Odsetki ustawowe za opóźnienie mają być swoistym wynagrodzeniem, nagrodą, za długi i skomplikowany proces sądowy.

Dla przykładu, jeśli termin na udzielenie odpowiedzi dla banku minął 15 czerwca 2020 r., przy założeniu, że postępowanie sądowe (przed sądami obu instancji) w sprawie kredytu frankowego o wartości 250 000 zł będzie trwało 2 lata, frankowicz przy wygranej, oprócz uwolnienia od umowy, zyska dodatkowe 28.000 zł odsetek!

Zapraszamy do Kancelarii i nawiązania współpracy, a uwolnimy Cię od kredytu frankowego.

606 178 108

  • biuro@kancelaria-szablowska.pl