WSTRZYMANIE PŁACENIA RAT KREDYTU FRANKOWEGO!

Ten wpis będzie dotyczyć możliwości wstrzymania spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia procesu sądowego.

Otóż można przy składaniu pozwu a także w toku postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie przez sąd postanowieniem sądowym spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Takie postanowienie zabezpiecza przed ryzykiem wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank lub podania nas do jakichś baz informujących o zadłużeniu typu KRD gdyby chcieli zrobić taki ruch na własną rękę (bez zgody sadu).

Szanse na uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie mają ci spośród kredytobiorców, którzy uprawdopodobnią istnienie roszczenia w stosunku do banku, a mianowicie konsumencki charakter umowy kredytu oraz fakt, że zastosowane we wzorcu umownym klauzule przeliczeniowe pozwalają na dowolne kształtowanie kursów kupna/sprzedaży waluty obcej, z którą kredyt jest powiązany, a ponadto uprawdopodobnią istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

Należy podkreślić, że zdecydowanie większe szanse na uzyskanie postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych mają ci spośród kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał kredytu wypłaconego w PLN .

Co prawda postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne, ale może zostać i z reguły zostanie zaskarżone przez bank. Nie jest więc rozsądnym, aby przestać spłacać kredyt do czasu, aż nie uzyskamy informacji, że prawo do wstrzymania spłaty kredytu wynika z prawomocnego postanowienia.

Z naszego doświadczenia wynika, że na chwilę obecną takie postanowienia wydawane są najczęściej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (ale trzeba podkreślić, że nie wszyscy sędziowie w tym sądzie udzielają zabezpieczeń). Sądem, w którym bez trudu można uzyskać prawomocne postanowienie o wstrzymaniu spłat kredytu, jest na przykład Sąd Okręgowy w Koszalinie, natomiast trudniej jest we Wrocławiu, Szczecinie czy w Bydgoszczy.

Miejmy nadzieję, że z czasem będzie to i tu możliwe.